wtorek, 12 października 2010

Kilka refleksji o rozwoju osobistym

rozwój osobisty - rozwój osobowości
Rozwój osobisty, samorealizacja, samodoskonalenie to pojęcia obecnie niezwykle popularne, zwłaszcza wśród ludzi wykształconych. Kto nie powie o sobie, że rozwija się, doskonali, samorealizuje? Wręcz nie wypada powiedzieć inaczej. Nie wszystko jednak, co za rozwój uważamy, rozwojem w pełnym tego słowa znaczeniu jest.

sobota, 24 lipca 2010

Czy możliwa jest psychoterapia przez Skype?


psychoterapia przez internet
Osobiście jestem dość sceptycznie nastawiony, ale…

Jestem świadom argumentów zarówno „za” jak i „przeciw” i w tym poście je przybliżę. To, co kiedyś było nie do pomyślenia, dziś staje się częścią świata psychoterapii.

wtorek, 15 czerwca 2010

3 rodzaje relacji między terapeutą i jego klientem

motywacja do psychoterapii
Znany psychoterapeuta Eric Marcus, pracujący pierwotnie psychoanalizą a później integrujący Gestalt z NLP, rozróżnia trzy typy relacji klient – psychoterapeuta oraz umieszcza je na trzech różnych poziomach.
Świadomość tych specyficznych oczekiwań klienta wobec psychoterapii może pomóc terapeucie w lepszym zrozumieniu go i określeniu sposobu pracy. Z kolei dla klienta rozmowa na temat tych oczekiwań może być sama w sobie źródłem ważnych wglądów.

niedziela, 16 maja 2010

Czy psychoterapia czyni nas ludźmi szczęśliwymi?


Ponad chmurami, Tatry - metafora szczęścia


Szczęście to:

1. Pomyślny bilans doświadczeń życiowych, powodzenie w realizacji celów; albo

2. Chwilowy stan emocjonalnej euforii, odczucie najwyższej radości; albo

3. Trwałe zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem, poznawcza ocena własnego życia jako udanego, wartościowego, sensownego (za: http://encyklopedia.pwn.pl).Widzę związek między szczęściem w każdym z powyższych ujęć a psychoterapią, ale nie jest to według mnie związek bezpośredni. Bezpośrednio bowiem – w najszerszym z możliwych ujęć – celem psychoterapii jest pomagać ludziom w ich problemach natury emocjonalnej, osobowościowej oraz wspierać rozwój. Czyli po pierwsze usuwać cierpienie.

środa, 7 kwietnia 2010

Psychologia filarem psychoterapii?


Uczestnicząc przez wiele lat w zajęciach na studium z psychoterapii, miałem możliwość zwrócić uwagę na to, jak pracują kandydaci na psychoterapeutów po studiach psychologicznych (oraz psychiatrzy) oraz po innych kierunkach studiów. Wydawać by się mogło, że terapeuci, którzy ukończyli studia psychologiczne lub mają specjalizację z psychiatrii, będą posiadać wykształcenie i kwalifikacje, by skuteczniej pomagać.

poniedziałek, 5 kwietnia 2010

Ustawa o zawodzie psychoterapeuty

Sejm RP - Kiedy zajmie się ustawą o zawodzie psychoterapeuty?
Sala Posiedzeń Sejmu RP, Aut. Boston9, lic. CC BY-SA 3.0

Brak ustawy o zawodzie psychoterapeuty dotyka zarówno terapeutów jak i samych pacjentów. 
Wersja projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, w tym o zawodzie psychoterapeuty, przedstawiona Radzie Ministrów w lutym 2009 r. odbyła fazę konsultacji społecznych, lecz organizacje psychoterapeutyczne oceniły ten projekt jako niezgodny z postulatami środowiska polskich psychoterapeutów i Rada Ministrów projekt ten odrzuciła.

niedziela, 4 kwietnia 2010

Psychoterapia: leczenie czy rozwój?

Kozetka psychoanalityczna Anny Freud Berggasse 19 Wiedeń
Fot. Marjorie Apel, Gabinet Anny Freud, lic. GNU 1.2
Psychoterapia to leczenie, rozwój, a może leczenie i rozwój? 

W ubiegłym wieku, przez długie dziesięciolecia utożsamiano psychoterapię z leczeniem dolegliwości i zaburzeń psychicznych. Już Freud protestował, by psychoanaliza nie stała się „służebnicą psychiatrii”. Zwolenników medycznego podejścia do psychoterapii wciąż nie brakuje, a należą do niego głównie lekarze i psychologowie kliniczni, jakich osobiście spotkałem, należących do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego bądź PT Psychologicznego. Podejście medyczne zakłada, że zdrowie to tyle, co brak choroby (tu: psychopatologii), i że pacjentowi należy pomóc w opanowaniu określonych objawów, powodujących cierpienie. Ustąpienie objawów jest powrotem do zdrowia a tym samym powodem do zakończenia psychoterapii. Zwłaszcza, jeśli terapia była refundowana. 

sobota, 27 marca 2010

WstępUprawianie zawodu psychoterapeuty nasuwa osobie go wykonującej wciąż nowe pytania.

Są zagadnienia, o których mało pisze się w książkach, a które nurtują terapeutów i tworzą jakby boczne ramię rzeki w psychoterapii i pomocy psychologicznej. Stąd nazwa kontrapunkt, zaczerpnięta z muzyki, gdzie oznacza ona głos współdziałający z głównym tematem.

Mam nadzieję, że teksty tu zawarte okażą się dla niektórych pożyteczne.

Czasem będę pisał o tym, co nurtuje mnie, a czasem o tym, co wiem, że zaprząta innych.

Proszę wybaczyć, że prawdopodobnie żaden z moich artykułów nie wyczerpie danego zagadnienia. Czasami pytania mogą być ważniejsze od odpowiedzi. Dziś nie brak licznych odpowiedzi na ważne pytania, raczej brak twórczego zatrzymania nad samym pytaniem.

Być może i Ty znajdziesz tu coś dla siebie lub Twój komentarz będzie miał dla kogoś znaczenie.

Autor