niedziela, 16 maja 2010

Czy psychoterapia czyni nas ludźmi szczęśliwymi?


Ponad chmurami, Tatry - metafora szczęścia


Szczęście to:

1. Pomyślny bilans doświadczeń życiowych, powodzenie w realizacji celów; albo

2. Chwilowy stan emocjonalnej euforii, odczucie najwyższej radości; albo

3. Trwałe zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem, poznawcza ocena własnego życia jako udanego, wartościowego, sensownego (za: http://encyklopedia.pwn.pl).Widzę związek między szczęściem w każdym z powyższych ujęć a psychoterapią, ale nie jest to według mnie związek bezpośredni. Bezpośrednio bowiem – w najszerszym z możliwych ujęć – celem psychoterapii jest pomagać ludziom w ich problemach natury emocjonalnej, osobowościowej oraz wspierać rozwój. Czyli po pierwsze usuwać cierpienie.