sobota, 17 grudnia 2016

Psychoterapia Gestalt w Praktyce Klinicznej


Psychoterapia Gestalt w Praktyce Klinicznej, red.Francesetti, Gecele, Roubal


W grudniu ukazała się książka pt. Psychoterapia Gestalt w Praktyce Klinicznej - od psychopatologii do estetyki kontaktu, pod redakcją G. Francesetti, M.Gecele, J.Roubal, wydawnictwa Harmonia Universalis.

To ważne wydarzenie dla polskich psychoterapeutów Gestalt a pewnie też dla wielu z innych podejść. 

Książka ukazuje ewolucję nurtu Gestalt od czasów perlsowskich (akcent na indywiduację, niezależność) ku współczesnym (akcent na relacyjność, tworzenie więzi, różnorodność kontaktu).

Kontekst kulturowy i społeczny bardzo się zmienił, a każda szkoła psychoterapeutyczna powinna reagować na niego twórczo i elastycznie.

Publikacja dostarcza też oczywiście dużej porcji wiedzy o sposobach pracy z różnymi, konkretnymi doświadczeniami zaburzeń pacjentów, jak zaburzenia z grupy nerwicowych (np. lęk paniczny, OCD), zaburzenia psychosomatyczne, depresje jedno- i dwubiegunowe, zaburzenia osobowości borderline i narcystyczne czy praca z pacjentem psychotycznym. I nie tylko. Omawia też pracę w sytuacjach, jak strata, żałoba, trauma, wstyd. Około 900 stron interesującej lektury.

To bardzo potrzebna polskim psychoterapeutom Gestalt książka.

W przygotowaniu polskiego wydania zaangażowanych było przez ostatnie lata wiele osób, które włożyły wiele pracy, a ja ze swej strony chcę podziękować Renacie Mizerskiej, redaktor merytorycznej książki i prezes PTPG, bez której determinacji i kompetencji nie mogłoby się udać i która przybliżyła mi kulisy powstawania polskiego wydania książki.

Przedmowę do wydania polskiego napisała prof. Krystyna Drat-Ruszczak a słowa rekomendacji prof. Bogdan de Barbaro, prof. Lidia Cierpiałkowska, prof. Lidia Grzesiuk i Zofia Milska-Wrzosińska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz