wtorek, 8 listopada 2022

Psychoterapia - poradnictwo - coachingDziedziny psychoterapii, pomocy psychologicznej i coachingu to pokrewne obszary mające dużą część wspólną. Jest nią profesjonalna i jednocześnie osobista relacja profesjonalisty z osobą wspomaganą oraz ogólny cel zwiększenia satysfakcji klienta z własnego funkcjonowania. Wszystkie zakładają gotowość do autorefleksji i introspekcji po stronie wspomaganego.

Dziedzina pomocy psychologicznej, nazywana jest też poradnictwem lub wsparciem psychologicznym (counselling). Studenci psychoterapii, którzy jeszcze nie mają pozwolenia na prowadzenie psychoterapii, a uzyskali pozwolenie na świadczenie pomocy psychologicznej, często pytają mnie o różnicę między tymi dwoma. Mam nadzieję rozjaśnić tę kwestię.

poniedziałek, 31 października 2022

Mity i fakty na temat psychoterapii

psychoterapia – mity i fakty - dyskusja
Czy psychoterapia wspomaga zależność pacjenta od drugiej osoby? Czy koncentruje się na grzebaniu w przeszłości i obarczaniu winami rodziców? Czy potęguje egocentryzm? Wokół sesji z psychoterapeutą wciąż krąży wiele mitów i błędnych wyobrażeń, które powstrzymują ludzi potrzebujących pomocy przed szukaniem wsparcia u specjalistów.