O stronie i autorze


O stronie
 

Praktykowanie psychoterapii to nieustanne poznawanie drugiego człowieka i siebie w relacji z nim.

Strona ta powstała z chęci uporządkowania niektórych pytań i możliwych na nie odpowiedzi, wynikających z pracy w obszarze pomagania.

Nazwa kontrapunkt pochodzi z muzyki, gdzie oznacza głos współdziałający z głównym tematem. Potocznie kontrapunkt to coś dopełniającego inną rzecz. Teksty tu zawarte to moje odniesienie do niektórych spraw w nurcie współczesnej psychoterapii i na jej rubieżach.

Blog piszę od 2010 roku.

O mnie

Jestem psychoterapeutą pracującym w podejściu Gestalt.
Zajmuję się psychoterapią indywidualną, terapią par oraz superwizją.


Adres praktyki:
Karol Furmanik 

Poznań, ul. Sokoła 1/81
tel. +48 604-175-444
» Strona praktyki terapeutycznej


Furmanik - Psychoterapia Gestalt - Poznań (logo)